• به نظر شما چه کسی شایسته دریافت توپ طلا ۲۰۲۱ بود؟

    ١- روبرت لواندوفسکی
    ٢- لیونل مسی
    ٣- سایر بازیکن‌ها

    عدد گزینه موردنظرتان را به ٢٠٠٠٠١٢٠ ارسال کنید