• اگه تکفیرم نمیکنید، باید عرض کنم که حداقل نصف جلساتی رو که میریم، میشه ۳۰ دقیقه‌ای تمومش کرد اما بنا به یه قانون نانوشته‌ی عرفی، انگار مجبوریم ۲ساعت طولش بدیم.
    حالا جلساتی که با یه تلفن و پیامک میشه موضوعش رو حل کرد که بماند!