• نویسندگان کتابهایی که در دو سال اخیر از رهبر انقلاب تقریظ گرفته‌اند همگی #خانم بوده‌اند.

  -مربع‌های قرمز-مریم عرفانیان-نشر شهید کاظمی
  -تنها گریه کن-اکرم اسلامی-حماسه یاران
  -آن مرد با باران می‌آید-وجیهه سامانی-کتابستان
  .
  .
  تکریم واقعی زنان یعنی همین