• آیت الله سید عبدالله فاطمی نیا   OstadFateminiya@

    1400/09/11 ساعت 09:30

    بارها گفته‌ام که بعضی حرفها و قضاوت‌ها خطرناک است.مثلا میگوید: «خدا تو را خیلی دوست داشته که زن خوبی برایت رسانده!» یا «معلوم نیست چه کرده بود که سه روز جان کند!» آخر تو از کجا میدانی؟ نماینده خدایی روی زمین؟ آژانس خبری خدا هستی؟ مگر آن طرف را تشخیص میدهی؟ اینها همش عوامانه است!