• علی علیزاده   Dr_alializadeh@

    1400/09/11 ساعت 12:39

    آلودگی هوای شهرها نیاز کشور به سوخت هسته‌ای را چندین برابر کرده و برای همگان قابل لمس شده، در درازمدت سوخت هسته‌ای به صرفه‌ترین سوخت برای تامین نیازهای حیاتی کشور است.
    بدون انرژی هسته‌ای امنیت و مسایل زیستی ملت ایران گروگان دیگران خواهد بود.
    #انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست.