• عباس عبدی   abb_abdi@

    1400/09/11 ساعت 14:06

    رئیس مجلس: «در طرح صیانت، فیلترینگ وجود ندارد، این فضاسازی است.»

    پ.ن.
    این اظهارات موجب افزایش بدبینی و عصبانی‌تر شدن مخاطب می‌شود.