• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/09/11 ساعت 18:48

    آریا حمیدیان، مجری کیش‌اینوکس: #تحریم‌ بخش بین‌الملل این رویداد را تضعیف کرد اما شاید بیشتر از تحریم‌ها مشکل قطع پرواز مستقیم کیش-دوبی به دلیل #کرونا اثرگذار بود.