• سید حسین موسویان   hmousavian@

    1400/09/11 ساعت 02:18

    ۳۰ بهمن ۱۳۲۴-فیلم استقبال از دیپلمات‌های ایرانی به ریاست قوام‌السلطنه، توسط مولوتف، معاون استالین و وزیر خارجه شوروی،در فرودگاه مسکو
    با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم، استالین از تخلیه خاک ایران، سر باز زد.هیئتی به ریاست احمد قوام،به مسکو رفت و استالین را قانع کرد که خاک ایران کنند.