• این درس‌‌ها و تجربه‌هایی که ما تو نقاط سخت زندگی یاد می‌گیریم در واقع همون چیزیه که باعث رشد ما می‌شه و ما برای رسیدن به نقطه مطلوب زندگی و موفقیتمون لازم داریم.

    شما از شرایط سخت زندگی درسی یاد گرفتین که تو مسیر رشد و موفقیت بهتون کمک کرده باشه؟