• سید محمد حسینی   hosseini_social@

    1400/09/11 ساعت 10:49

    رحلت #فقیه و فیلسوف متأله آیت‌الله سید رضی #شیرازی نبیره میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو را #تسلیت عرض می‌کنم.
    این عالم ربانی دهها سال در مسجد شفاء تهران به ارشاد مردم و تدریس فقه، اصول، فلسفه، تفسیر، کلام و اخلاق پرداخت. بنده هم در سال ۶۸ افتخار تلمذ در درس رسائل استاد را داشتم