• سید احسان اصنافی   ehsanasnafi_shz@

    1400/09/11 ساعت 22:22

    باید یاد و خاطره #شهدا حفظ شده و به نسل‌های بعدی منتقل گردد؛ در باطن با عمل خود باعث احیای نام شهدا شده و در ظاهر نیز با نمادهایی که از آنها به یادگار می‌گذاریم همانند ساخت #المان‌ها در مسیر پاسداشت آن‌ها گام بر داریم.
    #شهید_عبدالرسول_استوار