• محبت خدا از محبت به اولیائش قابل انفکاک نیست

    امام صادق(ع):
    خداوند تبارک و تعالی فرموده است: مردم خانواده من هستند؛ پس محبوب‌ترین مردمان در نزدم، لطیف‌ترین و مهربان‌ترین به ایشان و پرتلاش و کوشاترین در رفع نیازها و حوائج آنان است.

    (اصول کافی، ترجمه کمره‌ای، ج۴، ص۵۹۱)