• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/09/10 ساعت 11:29

    انسانی که با دنیا تسویه‌حساب کرده، می‌تواند اهل‌ سبقت نسبت به آخرت باشد و الا کسی که هزار هوس دنیایی در دلش هست، این هوس‌ها کی می‌گذارند که آدم اهل سبقت باشد؟
    یک هوسش مانع می‌شود؛ یک آرزویش مانع می‌شود.