• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/09/10 ساعت 17:08

    در مراسم رونمایی از این کتاب، امیر سرتیپ فخری ریاست محترم سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح کشور با بیان اینکه برخی کشورها تلاش دارند نام خلیج فارس را تغییر دهند و هویت ملی و فرهنگی ما را خدشه دار کنند، گفت: ۱/۳