• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/09/10 ساعت 22:53

    خاک این مملکت ارث پدری کسی نیست که «سوءتفاهم مرزی» را با خبر دروغ سقوط ۳ پایگاه مرزی ایران ، ابزار تسویه حساب سیاسی کنید ، و منبع خبر اینترنشنال باشید و با جوسازی «دست‌درازی به خاک کشور» ،معرکه بگیرید!
    در حالیکه مدام با ژست دیپلماسی لبخند، دیگران را«جنگ‌طلب» می‌خوانید!