• محمد برمایی   bermaee@

    1400/09/10 ساعت 13:29

    قدر ما رو نمی‌دونید؛ آخرش میشیم فرار مغزها و سر از حسینیه‌ی کاخ سفید در میاریم.