• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1400/09/10 ساعت 19:48

    این پرونده به کمیته انضباطی ارجاع داده شده و باشگاه آماده است کلیه مستندات و مدارک مثبت ادعای باشگاه #استقلال را در اختیار کمیته انضباطی که متشکل از حقوقدانان و قضات باسابقه کشور هستند، ارایه دهد.

    بدیهی است باشگاه استقلال تا حصول نتیجه، این پرونده را پیگیری خواهد کرد.