• محمد صادق عبدالهی   ms_abdollahi@

    1400/09/10 ساعت 16:31

    رهبرانقلاب(۱۳۷۰)باتلخیص:هنرپیشه‌اى در ده فیلم زمان طاغوت هم بازى کرده اما بالاخره این سرمایه ماست؛چنانچه بیاید در نقش خوبی بازى کند،اشکالى ندارد؛مگرکه خیلى فاسد باشد.مثلا چرا از #مشایخى استفاده نشود؟هنرپیشه مسلطی است. چندنفر دیگر هم ازقدیمیها هستندکه خوب بازى میکنند؛اینها بیایند.