• ایمان آن است که راست گویى را در آن جا که به زیان توست بر دروغ گویى در آن جا که به سود توست مقدم دارى و این که گفتارت بیش از عملت نباشد و به هنگام سخن گفتن درباره دیگران تقواى الهى را پیشه کنى.

    #نهج_البلاغه

    حکمت ۴۵۸