• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/09/10 ساعت 16:11

    مرکز تجاری ایران در شهر دمشق با حضور رئیس اتاق ایران، وزیر صنعت و رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه افتتاح شد. این مرکز به‌عنوان بانک اطلاعاتی، فعالیت‌های اقتصادی در #سوریه را رصد می‌کند.