• محمد حسن آصفری   mh_asafari@

    1400/09/10 ساعت 23:55

    متاسفانه کارشکنی در اجرای مصوبات دولتی وچوب لای چرخ تولید گذاشتن هم چنان توسط مدیران لیبرال ادامه دارد.
    دولتمردان! تصویب واردات لودر،بلدوزر،بیل‌مکانیکی و دامپتراک باعبورموقت، به منزله‌ی کوبیدن آخرین میخها به تابوت شرکت هپکو است.