• علی کاشفی پور   Kashefipour@

    1400/09/10 ساعت 23:33

    الان که بحث مدیران ارشد هندی در شرکت‌های بزرگ فناوری داغه، یک نگاهی به سایت http://yourstory.com بیندازید تا دست‌تون بیاد در هند چه خبره.