• محمد عزیزاللهی، مدیر عامل همکاران سیستم: ما قصد داریم دارایی‌های نامشهود شرکت‌های دیجیتال را شفاف کنیم تا موانع آن‌ها برای ورود به بازار سرمایه کاهش پیدا کند.
    #همکاران_سیستم