• سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

    1400/09/10 ساعت 16:38

    سازمان ملل متحد و وزارت امور خارجه ایران امروز میزبان رویداد #UN۷۶ به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد و دستاوردهای مشترک بودند. سفیران، دولت و سازمان ملل متحد در کنار هم. فرصتی برای یادآوری ارزش‌های مشترک و برنامه‌های آتی در حمایت از مردم کشور ایران.