• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/09/10 ساعت 16:23

    آیا می‌دانید سازمان #بیمه_سلامت برای اولین بار خدمات #توانبخشی را تحت پوشش بیمه قرار داد؛ از جمله خدمات #اتیسم و توانبخشی در ۲۴۶ شهرستان کمتر برخوردار و در ۵ مرکز منتخب دانشگاهی؟
    اگر نمی‌دانید حداقل ابتدا از خبرنگاران حوزه سلامت کسب اطلاع کرده و سپس انصاف داشته باشید