• حسن آقا جانی ⁦⁩   Aghajani_Hassan@

    1400/09/10 ساعت 09:21

    چیزی که دوست داشتم لهجه‌م داشته باشه و نداشت:

    نگاه کتاب کردم (به جای کتاب رو نگاه کردم)

    خیلی خوبه انصافا