• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/09/10 ساعت 14:24

    #همراه‌کارت باز هم حساب #کارخیر را مسدود کرده؛ ظاهرا حساب‌هایی که واریز‌های متعدد دارند را هر از چندگاهی مسدود می‌کند و روند احراز هویت را مجددا انجام می‌دهد.
    خلاصه اینکه فعلا از طریق همراه‌کارت امکان واریز وجود ندارد؛ یا از اینترنت بانک‌ استفاده کنید یا درگاه مستقیم پرداخت
    ارادت