• علیرضا قزوه   GhazvehA@

    1400/09/10 ساعت 10:47

    فردا صدمین سال شهادت آقایونس استادسرایی مشهور به میرزاکوچک خان جنگلی است. مبارز آزادیخواهی که سرش را بریدند و در شهرها گرداندند و خانه‌اش را در استادسرا فاحشه خانه کردند و سر و پیکرش را بعد بیست سال مخفیانه به سلیمان داراب آوردند. و تا هنوز قزاق‌های رضاخان در توییتر سگدو می‌زنند!