• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1400/09/10 ساعت 17:08

    چاپ کتاب نفیس «خلیج فارس در جغرافیای قدیم»

    کتاب جدید #مرکز_مطالعات_خلیج_فارس تحت عنوان «خلیج فارس در جغرافیای قدیم» مجموعه‌ای از نقشه‌های مهم از اطلس‌های معتبر جغرافیایی جهان است که توسط دکتر سیدعباس مجتهدی تهیه شده ۱/۱