• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1400/09/10 ساعت 17:51

    این اعترافات بار دیگر یاد اعترافات متهمان بیگناه ترور دانشمندان هسته‌ای را زنده کرد.