• محمد حسن آصفری   mh_asafari@

    1400/09/10 ساعت 23:55

    مشخص نیست که این دست از مصوبات تامین کننده‌ی رانت و ثروت‌های باد آورده برای چه کسانی است. یقینا با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه‌ی کثیف را تمیز کرد …