• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/09/10 ساعت 04:11

    اگر قبلا با کسی به گفت‌و‌گو، نشسته‌‌اید و سابقه‌ی عمل نکردن به تعهدات را در کارنامه‌اش دیده‌اید، بدانید که تضمینی به گفت‌و‌گوی مجدد با او نیست مگر اینکه، شرایط گفت‌و‌گو و قواعد بازی عوض شود. #مذاکرات_وین