• انجمن حمایت از حقوق کودکان   irsprc2@

    1400/09/10 ساعت 18:22

    طرح «جمع آوری» کودکان کار افغانستانی از سطح شهر و فرستادن آنان به اردوگاه و رد مرز کردن آنان از روز شنبه ۲۹ آبان‌ماه در تهران در حال اجرا شدن است. چنین رفتارهایی هم از نظر قوانین انسانی و هم ملاحظات دینی محکوم و خلاف ماده ۲۲ پیمان‌نامه حقوق کودک است.