• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/09/10 ساعت 13:36

    حتی اگر از مجموع تزریق #واکسن_کرونا، اختلاف آماری دوز اول و دوز دوم هم بگذریم، چطور ممکن است در تاریخ ۹ آذر ۱۴۰۰ دو مدل آمار از تزریق دوز سوم منتشر شود؟!
    در مرکز آمار و فناوری اطلاعات #وزارت_بهداشت دقیقا چه خبر است؟!!!