• مانی غفار   Mani_gh@

    1400/09/10 ساعت 22:54

    فارغ از اینکه #تبلیغات_محیطی_حق_ماست ، لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی بر تبلیغات محیطی در فصول گذشته به شدت حس می‌شه.
    اینکه استقلال از یک بازی معمولی (بازی با نساجی) اندازه کل فصل گذشته درآمد داشته، حاوی نکات مهمیه.