• کمپین معلولان   dscampaign1@

    1400/09/10 ساعت 12:20

    با قول رئیس جمهور تجمع بیماران SMA و خانواده‌ها پس از چهار روز پایان یافت

    رئیس جمهور امروز که برای نشستی مشترک در مجلس حضور داشت، هنگام خروج در میان تجمع‌کنندگان حاضر شد و قول داد فردا با نمایندگان بیماران دیدار و گفتگو کند