• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/09/10 ساعت 16:01

    بعد دو سال چشمم به جمال دریا روشن شد. آقای قایقران، این کوه رو از سواحل بابلسر نشون‌مون داد و گفت دماونده.
    #دماوند و آسمون و دریا بی هیچ فیلتری.