• حسن آقا جانی ⁦⁩   Aghajani_Hassan@

    1400/09/10 ساعت 16:14

    از بزرگ‌ترین و ویران‌کننده‌ترین کینه‌ها، حقد و کینه نسبت به جمهوری اسلامی است؛
    به‌ش خیلی نقد داریم، اما مکرر اندر مکرر دیدیم آدم‌های باسواد و فهیمی که به خاطر حقد جمهوری اسلامی و در مخالفت باهاش به جفنگ‌گویی‌های قرن رو آوردن …

    خدا ما رو منصف قرار بده