• محسن بیات زنجانی   m_bayatzanjani@

    1400/09/10 ساعت 21:29

    ۲خانواده‌ی مستأصل برای رهن‌منزل هستند؛ سرپرست یک خانواده کارگر فصلی‌ست، دختر۸ساله‌ی اوتیسم دارد و از پس هزینه‌های درمان برنمی‌آید؛ دیگری خانم معلولی تنهاست که او هم برای رهن‌منزل گرفتار است؛ گرچه بنا شد به دومی ماهانه‌معیشتی هم پرداخت شود.
    حالا امشب‌ چه کنیم برای این دو؟

    #کارخیر