• احمد رضا کاظمی   AhmadrezaKzmi@

    1400/09/09 ساعت 17:26

    شب شعر پاچه‌خاری‌وخودروسازی:
    مرحبااااا صنعتگراااان
    https://youtu.be/gSED۴OG۹ewk

    در یوتیوب ببینید