• مسعود دیانی   DayyaniMasoud@

    1400/09/09 ساعت 19:23

    جوان‌تر که بودیم، در دنیامان آدم‌هایی بودند که ما گمان می‌کردیم آینده از آن آنهاست. پرتوان، با قریحه، با مهارت، شناخته شده و کم‌وبیش محبوب. در هنر، در علم و در سیاست‌ و دیگر میدان‌ها. به آینده که رسیدیم اما نه نامی از آنها بود، نه خبری و نه حتی رد پایی برای پیگیری قصه‌شان. همین.