• علیرضا قزوه   GhazvehA@

    1400/09/09 ساعت 20:28

    میگم اگر رفتین یک کشور خارجی که زبانش رو ندونستین یه دفعه دست رو یه غذای منو نذارین بگین حالا یه چیزی میارن. دوستان سی سال قبل رفته بودن یه رستورانی تو بوسنی و دست گذاشته بودن روی یه غذایی بعد یه ساعت غذای شان حاضر شد و کوفت شان شد. غذا همراه ارکستر موسیقی اختصاصی ۱۲۰۰ دلار !!