• رسول جعفریان   jafarian1964@

    1400/09/09 ساعت 11:37

    از سیزدهم آبان ۱۳۹۶ تا هشتم آذرماه ۱۴۰۰ در کتابخانه مرکزی در خدمت دانشجویان، استادان و کارمندان و دیگر مشتاقان بودم.امروز تمام شد.
    همیشه نگران انجام وظایفم بودم، نگران کتابها، نگران آثار با ارزش و …
    اکنون احساس سبکی می‌کنم و خدا را برای توفیقی که برای خدمت دست داد شاکرم.