• درباره حواشی سفر هیات پارلمانی به اسپانیا نظری ندارم؛اما این را به یاد بسپارید اقای احمدنادری که عکس شان در ورزشگاه حاشیه ساز شد به فاصله ١١ ساعت از انتشار عکس توسط خودشان،توضیحاتی دادند و عذرخواهی کردند/این شاید آخرین نماد عیان از قدرت #جنبش_اجتماعی_ایران قبل از #صیانت باشد