• شرمین نادری   sherminnaderi@

    1400/09/09 ساعت 14:50

    در ضمن دوتا دونه میز قرائتخونه رو بخوایم بسازیم یا بگیریم میشه سه تومن، کتابخونه بی‌میز که نمیشه و حیف پولی که میشه باهاش کلی کتاب خرید.