• پیمان طالبی   peymantalebi70@

    1400/09/09 ساعت 21:33

    رمان آخر مرتضی کربلایی‌لو که زمانی از نویسندگان محبوبم بود، پاک ناامیدم کرد. متاسفانه حقیقت این است که یا باید فیلسوف بود یا رمان‌نویس. فلسفه‌بافی چیزی از داستان باقی نگذاشته

    #نیستی_آرام