• سید عبدالله فاطمی نیا   ostadfateminia@

    1400/09/09 ساعت 18:03

    یعنی خیلی بی‌اساس است که اجله‌ی عوام و کبار جهال با این حرف استشهاد می‌کنند، این حرف‌ها پیغمبر را پایین آوردن است. این حرف یعنی چه. مثل هم درست شده است (رطب خورده منع رطب نکند) این حرف‌ها را دیگر نزنید. این‌ها بی‌ربط است و هیچ ریشه‌ای در هیچ جا ندارد.
    #استاد_فاطمی_نیا