• دکتر لیاقت تکیم عضو هیات علمی دانشگاه مک مستر کانادا و مولف کتاب تشیع درآمریکا است
    او دراین کتاب به سرگذشت سه شیعه لبنانی که مسافر تراژدیکترین حادثه دریایی دنیا بودند، می‌پردازد
    کشتی «آر.اس تایتانیک» بزرگترین شیء در حال حرکت تا آن زمان محسوب می‌شد ۱
    #Titanic
    #تایتانیک