• سید عبدالله فاطمی نیا   ostadfateminia@

    1400/09/09 ساعت 18:10

    قبول حق باشد یعنی چه؟یعنی قرار بود قبول شیطان باشد. من نمی‌دانم این چه حرف بی‌ربطی است و از کجا آمده است. این را جواب بده،بگو:خدا شما را حفظ بکند، إن‌شاءالله حوائج تو هم برآورده بشود.من به شما فرصت می‌دهم تا فردا شب جستجو بکنید، ببینیداین قبول باشد، تفسیردارد.
    #استاد_فاطمی_نیا