• کیان جوادی   kianjavadi@

    1400/09/09 ساعت 13:30

    نخ اتصال همه ماها در سراسر کشور، خود کانون و کتاب‌خانه‌ها و مربیاش بود و ما مدیون همین امثال آقای ا و ع و خانم ا و ش هستیم بازم ممنون از پیمان یزدانی که خاطرات‌مون رو زنده کرد.
    @peymanyazdani_